May 18, 2018

Posted | 113 Comments

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Umsamo (Iziko La Mathongo)

Lena incwadi kakhabazela yokuqala osikothweni lwezincwadi zakhe zochunguchunga lwezasemsamo. Umsaukhumbula kahle waqala ngencwadi eyabe ibhalwe ngesilungu esihloko sithi: Umsamo The New Business African Literacy, nokho esatholoakala nayo ezitolo. Ziningi-ke izincwadi esezivelile emva kwalencwadi kodwa ayikho esashaya lena ekhanda ngokuthengisa. Ivele-ke lencdwadi ngonyaka 2008...

Read More
May 18, 2018

Posted | 19 Comments

Umsamo Nezibi Zezala

Umsamo Nezibi Zezala

Mfowethu, Dadewwethu, nz zonke izikhundla zethu, nobukhulu bethu bamabhizinisi, nemali nodumo, neziqu zamanyuvesi ngingebale konke singazikhohlisi asikhululekile. Ukhululeke kanjani usathata izibi zakini nezakwakho uyozilahla lapho ungazi khona. Izala lihpi? iphi lemfuyo: Bheka unomuzi kanokusho esilungwini esiphakame, uhamba ngemoto kanokusho, eyemali angisayiphati, ingane nanka...

Read More
Jan 1, 2017

Posted | 4,859 Comments

Forthcoming Book – Umsamo NoDe...

Forthcoming Book – Umsamo NoDengezi

About This Forthcoming Book Hey, have you ever thought that you are Mind, Body...

Oct 31, 2016

Posted | 56 Comments

Contextual Family Healing (Therapy)

Contextual Family Healing (Therapy)

Umsamo’s Centre for Family Contextual Healing / Therapy :...

Jan 22, 2016

Posted | 213 Comments

Our SMS Line

Our SMS Line

Our new SMS line is now open and operational. If you would like to make urgent...

Jul 8, 2015

Posted | 104 Comments

The School of EMlambomunye

The School of EMlambomunye

alIsigodlo SaseMlambomunye  (The School of EMlambomunye) IsiGodlo...

May 22, 2015

Posted | 1,560 Comments

Defining Umsamo

Defining Umsamo

‘UMSAMO’ An African Universal Wisdom, Spirit and Knowledge Defining...