COVID-19


The state’s response to the COVID-19 pandemic with a nationwide lockdown, affected the ability of indigenous African Health practitioners to continue their work. Dr. Mkhize highlighted important revelations in the perception and respect given to indigenous African Health practitioners. Please read the full article here:Umsamo Masks


Zifundela kwiphephandaba iLanga ngoVVO ozakhela izifonyo (masks) nezihlambizandla (saniti-zer). Yinhloso yalokhu ukhombise ukuthi mhla kuvela olunye ubhubhane abelaphi bendabuko bakabonwe njengabantu abangabamba iqhaza elikhulu.Ukuphatha imithi emibi kungcolisa ithongo nedlozi


5. Ukuphatha imithi emibi kungcolisa idlozi nethongo. Kwiphephandaba Isolwezwe, UDkt. uVVO Mkhize ngokulungisa umsamo nemithi.
Isiphumile incwadi ebhalwe ngomsakazi


ISAZI samasiko esintu uDkt Velaphi “Bhedlindaba” VVO Mkhize, sithe sasisaba ukubhala incwadi ngomsakazi woKhozi FM, uDudu Khoza.

UVVO we-Umsamo Institute uthi wayenovalo lokumcela njengoba wayengangeneki kalula uDudu.